Nyheter
Innehåll
[Bakgrund]
[Karaktärer]
[Skepp]
[Screen Shots]
[FAQ]
[Vad andra tycker]
[Priser]
Ladda ner
Köp
Servrar
Hjälp
Länkar
Om oss

Spelets karaktärer

Välj ditt öde!

StarKnights
- StarKnights -
StarKnights är idealister som försöker upprätthålla lag och ordning runtom i galaxen. Deras auktoritet är ifrågasatt, bland annat av grupper som de fruktade DarkKnights, men de är för det mesta respekterade och nästan alltid välkomna. Lojalitet och respekt för lagen är deras främsta egenskaper.

- DarkKnights -
DarkKnights är en liten grupp utbrytare. De är före detta StarKnights som tvingats i exil på grund av de brott som de begått. De har ungefär samma egenskaper som StarKnights men där StarKights får sin respekt genom lojalitet och rättvisa så dominerar DarkKnights genom terror.
DarkKnights

Merchants
- Handelsmän -
Många anser dem vara profithungriga legosoldater, men handelsmän vet ofta vad de sysslar med. Genom strategiska allianser med krigare som DarkKnights så har de lärt sig slåss, men huvudvapnet är fortfarande handel. Detta ger dem möjlighet att snabbt bygga stora armador anpassade för alla typer av uppdrag.

- Navigatörer -
Filii Magellanis, eller "Magellans söner", är admiraler som vigt sitt liv åt att utvidga gränserna för det kända universum. Dessa erfarna navigatörer vågar och kan använda sina skepp även vid väldigt höga hastigeheter. De har fömågan att snabbt kunna hitta de bästa planeterna, och kunskapen att använda denna fördel.
Navigator

Republican
- Republikaner -
Folkrepubliken består av ett mindre antal planeter med glada och nöjda invånare. De bryr sig mer om att maximera livskvaliteten hemma än att utforska rymden och söka nya världar. Detta gör att ofta lever nästan i rädsla för kontakt med utforskare ifrån andra världar.